Het zorgkantoor op bezoek in onze huiskamer

Op dinsdag 11 oktober  werden wij verblijdt met een bezoek van mevrouw Yolanda Geers, onze contactpersoon bij het zorgkantoor met haar manager, mevrouw Esther van Bokhoven. Zij kwamen eens poolshoogte nemen van het reilen en zeilen van ons ouder-familie-initiatief. Tot begin vorig jaar had niemand van ons nog ooit bemoeienis gehad met c.q. van het zorgkantoor. De PGB’s van onze naasten werden door de Gemeente op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning na onze handtekening betaalbaar gesteld aan de Koepel en alles marcheerde. Toen kwam er plotseling een brief van het zorgkantoor dat de budgethouder eigen regie diende te voeren over het PGB, anders was het einde PGB. Dit was immers zo geregeld in de Wet Langdurige Zorg. Elke euro moest naar de zorg gaan .Uiteindelijk geen koepel meer dus….Er kwam een serieuze re-organisatie.

In het begin werden wij als woonkring met argusogen door het zorgkantoor bekeken. Er werd immers PGB-geld uitgegeven aan salariskosten en de eigen regie van budgethouders was ver te zoeken. In het afgelopen jaar is er hard gewerkt om aan de eisen van de Wet Langdurige Zorg te voldoen. We hebben nieuwe statuten, een bestuur dat bijna geheel uit naasten bestaat, een Raad van Vertegenwoordigers, Gewaarborgde hulpen. We kennen elkaar beter. Er zijn commissies actief. Er is eigen regie van naasten en ACTIE.
Het samenzijn met de afgevaardigden van het zorgkantoor was dan ook zeer dynamisch te noemen. We hadden veel te vertellen. Rinus heeft met trots de tuin laten zien. Enkele bewoners toonden hun appartement. Een bewoner schoof gezellig aan en at een gebakje mee en vertelde spontaan over haar leven in de woonkring. De sfeer was zeer hartelijk, zelfs vriendschappelijk te noemen. De trots die van de bestuursleden uitging die aanwezig waren was aanstekelijk. De complimenten waren dan ook niet van de lucht. Het zorgkantoor heeft alle medewerking aangeboden voor het helpen bij zaken waar wij eventueel tegen aanlopen en waar zij bij kunnen helpen. Iedereen die erbij aanwezig was hield er een heel blij gevoel aan over.

bron: commissie communicatie Chapeau Woonkring Tilburg